tyniecka25.eu
UONET+ LIBRUS Kontakt Aktualności
8 czerwca 2014

Oferty, przetargi, konkursy

Dyrektor Gimnazjum nr 1 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Roberta Schumana w Warszawie, ul. Tyniecka 25

informuje:

Zostało wdrożone postępowanie o zamówienie publiczne w trybie

 

PRETARGU NIEOGRANICZONEGO

Podstawa prawna: art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

(Dz. U z 2013 t. poz. 907 ze zm.)

 

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

Dostawa i przesył/dystrybucja energii cieplnej do budynku Gimnazjum nr 1 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Roberta Schumana w Warszawie mieszczącego się przy ul. Tynieckiej 25 w okresie  01.05.2014 r. - 31.12.2014 r.

   OGŁOSZENIE

   Specyfikacja zamówienia

 

w dniu 25.06.2012 r. rozstrzygnięto konkurs ofert na ajenta stołówki szkolnej.

W wyniku przeprowadzonej analizy ofert, ich przydatności dla potrzeb szkoły, komisja w składzie przedstawiciela Rady Rodziców, rekomenduje ofertę nr 1 - pana Roberta Pawelskiego "Bob Catering Service" - jako ajenta stołówki do podpisania umowy na rok szkolny 2013/2014.

Dyrektor Gimnazjum nr 1 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Roberta Schumana w Warszawie, ul. Tyniecka 25 ogłasza konkurs ofert na ajenta stołówki szkolnej na rok szkolny 2013/2014

Kryterium wyboru:

• doświadczenie zawodowe - zwłaszcza w pracy z dziećmi,

• jakość wydawanych posiłków (przykładowe jadłospisy),

• cena wydawanych posiłków (przybliżona)

• zatrudnienie byłego pracownika kuchni

• wykorzystanie bazy stołówki.

 

Oferty należy składać do 18.06.2013 r. do godz. 15:00 w sekretariacie Gimnazjum nr 1 w Warszawie, ul. Tyniecka 25.   [ Regulamin konkursu ofert => BIP.gimnazjum1.net ]

 

Dyrektor Gimnazjum nr 1 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Roberta Schumana w Warszawie, ul. Tyniecka 25

informuje

 w dniu 30.03.2012 r. rozstrzygnięto konkurs ofert na ajenta stołówki szkolnej.

W wyniku przeprowadzonej analizy ofert, ich przydatności dla potrzeb szkoły, komisja w składzie przedstawiciela Rady Rodziców, rekomenduje ofertę nr 3 - pani Jolanta Michorczyk-Żelazko, pani Krystyna Cymerman - jako ajenta stołówki do podpisania umowy na rok szkolny 2012/2013.

Dyrektor Gimnazjum nr 1 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Roberta Schumana w Warszawie, ul. Tyniecka 25 ogłasza konkurs ofert na ajenta stołówki szkolnej na rok szkolny 2012/2013

Kryterium wyboru:

• doświadczenie zawodowe - zwłaszcza w pracy z dziećmi,

• jakość wydawanych posiłków (przykładowe jadłospisy),

• cena wydawanych posiłków (przybliżona)

• zatrudnienie byłych pracowników stołówki i kuchni

• wykorzystanie bazy stołówki.

Oferty należy składać do 23.03.2012 r. do godz. 15:00 w sekretariacie Gimnazjum nr 1 w Warszawie, ul. Tyniecka 25

Office 365 Stołówka E-dziennik ERASMUS+ Galeria Aktualności