tyniecka25.eu
UONET+ LIBRUS Kontakt Aktualności
12 marca 2020

Ogłoszenie

W związku z panującym zagrożeniem epidemiologicznym,  odwołuję zaplanowany na  26 marca 2020 r. (czwartek) o godz. 17:30 w budynku szkoły przy ul. Tynieckiej 25  Dzień Otwarty dla  kandydatów do klas 7 dwujęzycznych.  
Wszelkie informacje dotyczące zmiany terminu Dnia Otwartego i  rekrutacji do klas dwujęzycznych będą Państwu  przekazywane na  stronie szkoły.

Ewa Kowalczyk
dyrektor SP 157

11 marca 2020

KOMUNIKAT DYREKTORA

  • W związku z decyzją Ministerstwa Edukacji Narodowej przekazuję informację o zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych. W związku z koniecznością zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa od 12 do 25 marca br. funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje czasowo ograniczone. Oznacza to, że w tym okresie przedszkola, szkoły i placówki oświatowe zarówno publiczne, jak i niepubliczne nie będą prowadziły zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

    Poniżej fragment komunikatu Departamentu Informacji i Promocji
    Ministerstwa Edukacji Narodowej:

11 marca 2020

Polecenie Wojewody Mazowieckiego

Na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 7 marca 2020 r. z szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374), w związku z przeciwdziałaniem COVID-19 Wojewoda Mazowiecki polecił Dyrektorom przedszkoli, szkół, placówek oświatowych i placówek doskonalenia nauczycieli w rozumieniu odpowiednio art. 2 pkt. 1, 2 i 9 oraz art. 4 pkt 14 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2019 r., poz. 1148, z późn. Zm.) w Województwie Mazowieckim, począwszy od dnia 9 marca 2020 r. do odwołania, wstrzymanie:

- wycieczek, wymian i wyjazdów zagranicznych;

- przyjmowania wycieczek i wymian zagranicznych na teren przedszkola, szkoły, placówki oświatowej i placówki doskonalenia nauczycieli.

Skany odpowiednich dokumentów są zamieszczone w rozszerzeniu niniejszej wiadomości.

4 marca 2020

Global Scholars

2019/2020

W roku szkolnym 2019/2020 nasza szkoła bierze udział w międzynarodowym programie edukacyjnym Global Scholars. Program ten ma na celu wspieranie globalnej świadomości ekologicznej, usprawnianie umiejętności technologicznych, jak również doskonalenie warsztatu językowego młodzieży szkolnej. W ramach projektu uczniowie współpracują z rówieśnikami z wielu miast świata (m.in. Bufallo, Jacksonville, Madrytu, Paryża, Bombaju czy Toronto) kontaktując się ze sobą i dyskutując w języku angielskim za pośrednictwem bezpiecznej platformy e-learningowej.

1 marca 2020

U W A G A

Pani Dyrektor Ewa Kowalczyk, mając na uwadze zdrowie i bezpieczeństwo uczniów, podjęła decyzję o odwołaniu wyjazdu do Włoch na krótkoterminową wymianę młodzieży w ramach realizowanego przez nas projektu Programu Erasmus+ „Aktualny stan i perspektywy energii odnawialnej w Europie”. Wyjazd miał odbyć się w dniach 8-14 marca. Decyzja została skonsultowana z Agencją Narodową oraz szkołami partnerskimi. Mamy nadzieję, że wkrótce będziemy mogli kontynuować naszą współpracę międzynarodową.

26 lutego 2020

Dzień otwarty

26.03.2020 r. godz. 17:30

w czwartek, w budynku szkoły przy ul Tynieckiej 25 odbędzie się dzień otwarty dla wszystkich kandydatów do klas VII dwujęzycznych. Spotkanie z p. Dyrektor i nauczycielami odbędzie się w sali gimnastycznej. Po spotkaniu ogólnym zapraszamy do obejrzenia sal lekcyjnych oraz rozmów z nauczycielami i uczniami, którzy będą prezentować naszą szkołę.

Informacje o zasadach rekrutacji na rok szkolny 2020/2021 są już zamieszczone na stronach naszej szkoły.

Zapraszamy kandydatów wraz z rodzicami.

29 lutego 2020

TENERYFA -BOGACTWO PRZYRODY

RUSZA PROJEKT PROGRAMU POWER

Nasza szkoła od wielu lat podejmuje liczne inicjatywy, które przyniosły już efekty w postaci umiędzynarodowienia działań, a naszym uczniom wzrost umiejętności językowych oraz kompetencji kluczowych. Miło nam poinformować, że nasz wniosek w Programie POWER p.t. „Teneryfa- bogactwo przyrody” został zaakceptowany przez Agencję Narodową i uzyskał konieczne wsparcie finansowe.

Office 365 Stołówka E-dziennik ERASMUS+ Galeria Aktualności